Namdal Motorsportklubb

 

1. Legge rør gjennom partier hvor det demmes opp overvann. Nå er det slik at Mats Kvamsø og jeg la ned rør gjennom svingen på startsletta og etter første floateren i ett forferdelig regnvær på søndag. Mangler nå å legge ned rør gjennom svingen etter det store hoppet.

2. Fjerne jernskrammel og annet skrot fra området nede ved porten og kjøre dette på Sandmoen.

3. Flytte veden fra området i nærheten av banen til ett mer egnet sted hvor Pål Tore Raabakken kan hente det senere.

4. Rydde områdene utenfor banetraseen for røtter, stein og annet fremmedlegemer. Dette inkluderer å fjerne røtter langs startflata, samt i mellom banentraseene der det ikke er gjort.

5. Planere til storhoppet når det er mulig (tørket opp), samt dandere svinger og bygge oppganger til elementene av fastere masser.

6. Sette opp gjerder ved utvalgte plasser Har lagd ett foreløpig forslag, men det kan være greit å vente til banegodkjenner har vært hos oss.

7. Flytte hoppet som er i parcferme på bilbanen. Dette ser jeg for meg å bruke som voll i svingen etter bommen slik at vi ikke havner i kanalen.

8. Slodde banen, plukke stein, slodde banen, plukke stein, slodde, plukke stein osv, osv. Steinen skal tas vare på og byttes med andre masser i grustaket.

9. Anlegge "sti" ned fra depoet til startflata.

10. Tette taket på nykiosken, ala det vi gjorde på brakka i forfjor.

11. Legge nytt gulv i nykiosken samt ordne ett større vindu.

12. Lage ett område for nykiosken og brakkene. Dette må fylles opp. Flytte brakkene til nyområdet. Se på muligheten for å legge strøm og vann dit.

13. Rydde skog på det området hvor resten av banen skal være. Ikke det som haster mest, men vil være gunstig slik at vi kan starte opp tidlig til vinteren igjen.

Som dere skjønner så er det fortsatt en del som skal gjøres før det blir sesongåpning, så vi må nok brette opp ermene.

Håper på at det skal tørke opp snarest mulig.

Hvem som gjør hva det vet vi ikke enda men oppgavene er så mange at det vil være mulig å bidra for alle sammen.

Takk for at dere gidder å lese, og husk å komme på årsmøtet den 9 april på Ullvaren klokka 1900 om dere har mulighet