Namdal Motorsportklubb

I henhold til lov for Namdal Motorsportklubb legges papirer til årsmøtet ut en uke før årsmøtet.

Innen fristen var det ikke kommet inn forslag til årsmøtet utover styrets egne. Disse er medtatt i sakslisten.

Her finner dere linker til følgende: Sakliste, regnskap og budsjettforslag.