Namdal Motorsportklubb

Da kommer en liten oppdatering fra årsmøtet i kveld 6/3-2016

Det møtte 15 stk på årets årsmøte og de fremmøtte fikk med seg gjennomgang av normale årsmøte saker.

Ut av styret gikk Inger Camilla Storøy og Karstein Hammer, og ble erstattet av Britt Bjørhusdal, Joakim Dille og Margrethe Høilo.

Det nye styret er nå: Jostein Røsnes, leder - Brit Bjørhusdal, nestleder - Cato Berg, Styremedlem - Joakim Dille, varamedlem og Margrethe Høilo, varamedlem. Avdelingen på Namsskogan har nå altså nestleder og ett varamedlem, og således har vi fått på plass en relativt jevn fordeling.

Under behandlingen av klubbens organisasjonsplan ble det vedtatt å formalisere en gruppe for barnebanen i Raabakken, i tillegg til de allerede eksisterende gruppene. Når det passer seg slik skal vi ta å oppdatere organisasjonskartet og legge det ut her.

Ledere av de nye gruppene ble Karstein Hammer for Hovedbanen i Raabakken, samt Øyvind Barland for Barnebanen i Raabakken. I tillegg er det ei arbeidsgruppe for banen på Kjellmoen som ledes av Joakim Dille.

 

Komplette sakspapirer finner dere her, og referat vil bli lagt ut så snart det er renskrevet.

Sakliste  Årsberetning  Årsregnskap Budsjett