Namdal Motorsportklubb er en motorsportklubb for hele Namdalen. Med tilholdssted i Raabakken Motorstadion i Namdalen og ved Kjellmoen MXbane i Namsskogan dekker vi store deler av aktiviteten i regionen. Selv om stiftelsesmøtet for klubben var så sent som august 2014 så er ikke aktiviteten like ung. Frem til stiftelsen har vi vært organisert som en undergruppe under NMK Namdal.

Historien fra 2006 og frem til i dag kan sammenstilles slik:

Historien om Namdal Motorsportklubb starter formelt med ett møte som ble holdt i november 2006, hvor det ble tatt tak i en del kjøring som foregikk utenfor kontrollerte former. Våren 2007 var vi i gang med kjøring oppe i Raabakken Motorstadion. Vi har fra første dag både hatt treninger for motocross og ATV cross. Vi innehar en treningsbane D på ca 800 meter, som inneholder varierende elementer som platåhopp, doserte svinger etc. Underlaget på banen består av grus og sand. Traseen til banen er lokalisert vis-a-vis NMK Namdals Bilcrossbane. Sesongen 2007 var vi oppe i 25 aktive medlemmer, mens vi i 2009 var nede i ca 6-7 aktive. Året 2010 var det året det snudde i aktivitet, og fra da har aktiviteten økt og ligger nå stabilt rundt 45 utøvere. 

Frem til 2014 var vi en del av NMK Namdal, men er fra 2014 organisert som egen klubb, Namdal Motorsportklubb.

NMK Namdal tar seg fortsatt av all aktivitet som utøves innenfor Bilsportforbundet, mens Namdal Motorsportklubb tar seg av aktiviteten som er underlagt Norges Motorsportforbund. Klubbene samarbeider som området som disponeres i Raabakken. Fra 2011 har vi jobbet for å realisere en egen motocrossbane i Raabakken. Del 1 av denne stod ferdig i 2015. Vinteren 2016/2017 bygges del 2 av denne banen, slik at vi da har 1350 meter konkurransebane med 30 startgrinder. 

Namdal Motorsportklubb Namsskogan er kommet til som undergruppe i klubben i 2015. De disponerer område i grustaket på Kjellmoen som de har bygd en treningsbane i 2015. I sesongen 2016 har vi hatt treninger der 2 dager i uka.